מה לעשות כדי לא לריב שנים רבות בגלל גירושין?​

 ברבים ממקרי הגירושין נוצרת יריבות קשה בין הצדדים, היריבות יכולה לנבוע מסיבות רבות, חלקן נעוץ בתקופת הנישואין, וחלקן מהתקופה של ההיפרדות. מכל מקום בודאי שיחסי אי אימון המתפתחים בתקופה זו, ודאי לא תורמים להחלטות משותפות שיש בהן סיכוי כל שהוא לפרידה שקטה ומסודרת.

בדרך כלל אחד הנושאים המרכזיים והחשובים, אך גם מעוררי המחלוקת ביותר בתהליך הגירושין הינו בחלוקת הרכוש המשותף שצברו בני הזוג במהלך תקופת הנישואין. הרכוש הוא כל הונו של האדם אשר צבר בחייו, במיוחד כאשר מדובר בנישואין ראשונים, בהם כל הרכוש שנצבר הוא רק הרכוש שבני הזוג צברו במהלך הנישואין. נושא זה טומן בחובו כעסים והתנצחויות, מאחר שכל צד ינסה לנכס לעצמו חלק משמעותי יותר בעוגת הנכסים, ולהביא להפרדה מוחלטת בין הצדדים.

 

במיוחד בין בני זוג אשר אינם צריכים לדון רבות בענייני משמורת הילדים, תהייה סוגיית חלוקת הרכוש, הסוגיה הכואבת ביותר ועם זאת גם המאתגרת ביותר במקרה של גירושין.

 

מניסיונם של רבים, ההתדיינויות בבתי המשפט, [ואפילו בבית הדין הרבני, שפעמים רבות הינו מהיר יותר], נמשכות בדרך כלל שנים... ומה גם שבמהלך המלחמה, מאבדים בדרך מלבד זמן רב, גם כסף רב אשר נשפך כמים על עורכי דין, עדים מקצועיים [כל מיני מומחים לעניינים שונים], ובפרט שלרוב הכסף או רובו, בינתיים שוכב סגור והמאבק המתחולל עליו ממומן מהלואות שלהם עלות נוספת. וכל זה לפני העיקר, והוא היחסים עם הילדים, שתמיד בסופו של יום מוכנסים לסכסוך. אם במישרין או 'בדלת האחרית', ובכך מפסיד כל צד את הסיכוי שממילא הופחת לגדילתם וחינוכם בצורה בריאה ככל האפשר.  

הדרך הטובה והמהירה ביותר היא ככל הנראה להגיע להסכמות יחד עוד קודם שמגיעים לבית הדין הרבני, או לבית המשפט.

אני רוצה, אך מה לעשות שהצד השני מערים כל כך הרבה קשיים?

 

מובן שגירושים מגיעים בדרך כלל אחר שהאימון הופר, והיכולת להגיע להסכמות בחיים משותפים כבר לא קיימת. אך שני בני הזוג צריכים לזכור, כי גם למען עצמם, למען סיומו הזריז של התהליך, ובפרט לאור מה שאומרים מומחים להתפתחות הילדים, כי לשיתוף הפעולה של בני הזוג [לשעבר] במהלך הגירושין ואחריהם השפעה מכרעת לגבי סיכויי הילדים להפגע ככל שפחות מתהליך הגירושין.

 

כדי להגיע להסכמות בנות קימא, בהן כל צד מוותר קצת למען הפרדות 'חלקה' ומהירה ככל הניתן, תוך כדי השמירה על האינטרסים של כל אחד מבני הזוג, מומלץ להעזר בטוען רבני אשר הוא גם מגשר, טוען רבני ומגשר, יוכל פעמים רבות למצוא את הדרך למכנה משותף שעליו יושתת הסכם הגירושין.

על מה חשוב להקפיד בהסכם גירושין?

 

יש לזכור שהסכם גירושין אינו נעשה מאהבה גדולה... ולכן חובה לחשוב ולתכנן היטב שלא יווצר מצב בו צא אחד שיש לו יותר ידע או יעוץ ינצל את תמימותו של הצד שכנגד.

 

דפנה החליטה שהיא מוותרת לדני על החנות המשותפת לשניהם, בתנאי שיוותר לה על דירתם המשותפת. דני אמנם הסכים, אך התנה שהזכויות יועברו על שם ילדיהם, ודפנה תוותר גם על חלק מדמי המזונות לילדים, כיון שבעצם יש להם מדור. בפועל כתב עורך הדין של דני הסכם ארוך ובו הוסתר סעיף האומר כי דני יעביר את הזכויות על שם הילדים רק עד שימלאו לאחרון שבילדיהם שמונה עשר שנה, לאחר מכן יחזרו זכויותיו של דני להיות כמקודם. למזלה ברגע האחרון מסרה דפנה את החוזה לבחינתו של טוען רבני שהתריע בפניה על הסעיף הנוסף ומנע ממנה לחתום עליו עד שיתוקן העניין.

כמו כן, תפקידו של הטוען הרבני הוא לבדוק שההסכם עליו חותמים אכן ימומש, ואף לדאוג כי יהיה מנוסח באופן שיאפשר לכפות את מימושו.

אורן רצה לחסוך מעצמו עימותים ומשפטים, לשם כך הגיע להסכמות עם סמדר גרושתו עוד קודם שהגיעו לבית הדין, בהסכמות ויתר אורן לסמדר על חלקו בדירתם המשותפת והיקרה, ואילו סמדר ויתרה כמעט על כל דמי המזונות, מתוך הבנה שהדירה במרכז העיר תושכר, וכך תישאר לסמדר ולילדים יתרה גדולה יותר. בית הדין חתם על ההסכם כמות שהוא, ואורן סבר שהעניין מאחוריו לנצח. תוך כשנה מכרה סמדר את הדירה, ולאחר שנה נוספת בה התחתנה סמדר והכסף בוזבז או 'נעלם', גילה אורן כי נגדו הוגשה נגדו תביעה להגדלת דמי מזונות עקב 'שינוי מהותי בנסיבות'.

תפקידו של טוען רבני שינסח את ההסכם למנוע בגוף החוזה את הארועים שיולידו תביעות כאלה.

 

מאמרים

טוען רבני ומגשר

0527-157-657​