גירושין​

הגירושין מסמלים את סיום קשר הנישואין בין בני זוג. אמנם יתכנו בני זוג אשר כבר אין כל קשר ביניהם מזה זמן רב (אם לא גרוע מזה...), אך סיומו של הקשר מבחינה חוקית בין בני זוג יהודיים הוא כפי שקובעת ההלכה היהודית. כלומר בנתינת 'גט' בפני בית הדין הרבני (או במקרים מאוד מיוחדים שלוחיו לעניין זה).

על פי החוק במדינה גירושין מוכרים על ידי רשויות המדינה רק אם הוכרו על ידי 'בית דין דתי' [כלומר לבני הדת היהודית – בית הדין הרבני]. ולפיכך צריכים הגירושין להעשות בצורה התקפה על פי ההלכה היהודית

עילות גירושין

חשוב לדעת כי על פי ההלכה אין החלטתו של אחד מבני הזוג יכולה לכפות גירושין על בן הזוג השני ולפיכך התוצאה המהירה והטובה ביותר תושג דוקא על ידי גירושין בהסכמה.

אמנם אם אין הסכמה על הצורך בגירושין, על בית הדין להשתכנע כי בני הזוג חייבים להתגרש על פי ההלכה היהודית. שכנוע כזה נוצר בדרך כלל אם מתקיימת 'עילה לגירושין' המקובלת בהלכה.

העילות אינן שוות במשקלן ובדרך שבית הדין יגיב עליהן. לכן חשוב לבחור מבין הארועים את הסיבות הנכונות להציג בפני בית הדין ובדגשים המתאימים

'דליה הגיעה לבית הדין ובפיה דרישה להתגרש מאוהד בן זוגה, לשאלת הדיינים מדוע דורשת היא גירושין ענתה כי נודע לה שבן זוגה מתרועע עם אחרת, לתדהמתה לא ראה בית הדין את הדבר כסיבה לחייב את אוהד בגט, ולכל היותר המליץ על גירושין'

גירושין בכפיה

כאשר בית הדין פוסק כי על הבעל מוטלת חובה לתת גט, עומדים לרשות בית הדין אמצעים רבים כדי לחייבו לעשות זאת. האמצעים העומדים לרשות בית הדין כדי לחייב גבר לתת גט לאשתו מגוונים ויכולים להיות קשים למדי. בית הדין הרבני מוסמך להטיל סנקציות שונות, הכוללות צו איסור יציאה מן הארץ, שלילת רישיון נהיגה, החרמת כרטיסי אשראי ובמקרים קיצוניים במיוחד אף מאסר. כל אלה נועדו לגרום לבעל לתת גט לאשתו.

בדומה, יכול בית הדין להטיל סנקציות גם על אישה המסרבת לקבל גט, אולם במקרים אלו בדרך כלל ישנה נטייה לפנות להליך הקרוי 'היתר נישואין' הנעשה על ידי נשיא בית הדין הגדול בירושלים וכולל בין השאר זיכוי הגט לאשה על ידי שליח.

מאמרים

טוען רבני ומגשר

0527-157-657​